AROS Mögelteknik

Välkommen till AROS Mögelteknik

HUR MÅR DU ELLER DIN FAMILJ?

  • Är du/ni ofta förkylda?
  • Har du/ni astma el. allergi?
  • Har någon i familjen ofta huvudvärk?
  • Är det någon som har utslag/klåda?
  • Luktar dina kläder?
  • Blöder du ofta näsblod?
  • Har ni ofta huvudvärk?

2007-11-04-Vallby-005

OBS! P.g.a. hög arbertbelastning har vi inte möjlighet att söka objekt längre bort än 20 mil, enkel resa, eller större objekt än 300 kvm.

Uppdaterad november 2014

Besökare idag: 2